Müdürlüğümüz 1 Müdür, 1 Memur ve 1 Hizmetli ile, Cumhuriyet Caddesi SGK karşısındaki binasında hizmet vermektedir. 
 
İRTİBAT TELEFONU:0272 631 20 27
 
T.C
ÇAY KAYMAKAMLIĞI
ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU HİZMET STANDARDI TABLOSU
 
 
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
1-      
Sıhhi Müesseselere Ruhsat Verilmesi
1- Başvuru beyan formu
2- İkametgah
3- Gerçek ve/veya Tüzel Kişiliğe Ait Evraklar
4- Vaziyet planı veya kroki
5- Oda kayıt belgesi
6- Kat Mülkiyeti Kanununa tabi ise alınması gereken izin belgesi
7- Özel yapı şeklini gerektiren işyeri ise izin belgesi
8- Ustalık belgesi
9- İtfaiye raporu gerektiren işyeri ise itfaiye raporu
10-İdarece verilecek diğer formlar
Bütün Belgeleri
Tamamladıktan
Aynı Gün İçinde
Verilir.
2-      
Umuma Açık Eğlence ve İstirahat Yerleri Ruhsatlarının Verilmesi
1- Başvuru beyan formu
2- İkametgah
3- Gerçek ve/veya Tüzel Kişiliğe Ait Evraklar
4- Vaziyet planı veya kroki
5- Oda kayıt belgesi
6- Kat mülkiyeti Kanununa tabi ise alınması gereken izin belgesi
7- Özel yapı şeklini gerektiren işyeri ise izin belgesi
8-Gerekiyorsa Ustalık belgesi
9- İtfaiye raporu gerektiren işyeri ise itfaiye raporu
10-  Gerekirse Mesul Müdür Sözleşmesi
11- İdarece verilecek diğer formlar
Bütün Belgeleri
Tamamladıktan
Sonra 7(yedi) gün
İçinde verilir.
3-       
Genel Evrak
Resmi Yazı, Dilekçe
1 Gün
4-       
Doğrudan Temin
Yaklaşık Maliyet –Talep -Teklif
5 gün
5-       
Açık İhale 4734
Oda Kayıt-Yetki Belgesi İmza sürgüsü geçici teminat  - kesin teminat
Mevzuatında öngörülen süreler
6-       
Pazarlık 4734
Oda Kayıt Yetki Belgesi sürgüsü
Mevzuatında öngörülen süreler
7-       
 
Teminat Bedeli  geçici teminat ve kesin teminat
Mevzuatında öngörülen süreler
8-       
Yazışma
Kamu
1 gün
9-       
 
Vatandaş
1 gün
10-  
Bilgi Edinme
1- Dilekçe veya e-posta başvurusu
15 işgünü
11-  
Hakediş
1-Proje (Yapım İşlerinde Aranacak)
2-Yaklaşık Maliyet Dayanak Belgeleri
3- Yaklaşık Maliyet icmal tablosu
4- İhale Onay belgesi
5-KİK
6-İhale Komisyon Onayı
7-İhale İlan Metni
8-İlan Yazıları
9-KİK ilanı
10-Mahalli Gazete İlanı (2 Farklı gazete KİK varsa 1 gazete)
11-Tip İdare Şartname (her Sayfa imzalı kaşeli onaylı)
12-Teknik şartname
13-Genel Şartname
14-Dokümanı satın Alanlara ilişkin Form
15-İhale Komisyonunca teslim alındığına dair tutanak
16-Uygun olmayan zarflara ilişkin form
17-Teklif zarfı Açma ve belge kontrol tutanağı
18-Teklif mektupları
19-Değerlendirme Sonucu Tutanağı
20-İhale Komisyonu karar Tutanağı
21-Yasaklı teyit belgesi
22-Kesinleşen ihale karar Bildirimi
23-Sözleşmeye davet yazısı
24-Karar Pulu (%4,5 Karar Pulu (İlköğretim Muaf)
25-Teminat Mektubu (katı)
26-K.İ:K.Payı 
27Tip Sözleşme (Her Sayfası İdarece İmzalı  onaylı kaşe veya Mühür )
 
12-  
Geçici Teminat
 1-Banka teslimatı
 
13-  
Geçici teminat İade
1-Banka Teslimatı
2-Banka Dekontu
 
14-  
Kesin teminat
1-Resmi yazı
2-Banka teyit Yazısı
3-Banka teminat Mektubu
 
 
15-  
Kesin Teminat İade
1-Resmi Yazı
2-Geçici Kabul
3-SSK Borcu yoktur Yazısı (SoğukDamgalı )
4-Vergi Borcu Yoktur Yazısı
 
16-  
İcra Kaydı
1-Resmi Yazı
2-İcra Bildirimi
 
17-  
Yüklenicilerin vergi ssk borcları
1-Resmi Yazı
2-Bildirim
 
18-  
Şartname Bedeli
Başvuru
10 Dakika
19-  
Lojman Kiraları
Üst Yazı
Otomatik Ödeme
20-  
Ruhsat harçları
Ocak Ruhsatı
10 Dakika
21-  
Hukuki ve İstişari Görüşler
 
1-7 gün
22-  
Dava ve İcra Dosyaları
Konuya ilişkin belge ve dayanağı, mevzuat
1-60 gün
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İLK MÜRACAAT YERİ
İKİNCİ MÜRACAAT YERİ
İsim
Nurettin ARI
İsim
Selim PALAMUT
Unvan
İlçe Özel İdare Müdür V.
Unvan
Kaymakam 
Adres
Çay Kaymakamlığı Hükümet Binası
Adres
Çay Kaymakamlığı
Tel
(272) 631 20 27
Tel
(272) 632 40 11
Fax
(272) 631 24 27
Fax
(272) 631 38 83
E.Posta
 
E.Posta
caykaymakamlik@hotmail.com