ÇAY TAPU MÜDÜRLÜĞÜ
1 Müdür, 5 Memur, 1 Arşiv Memuru ve 1 Hizmetli ile Belediye Binasının yan tarafındaki binada hizmet vermektedir.
 
TELEFON: (0272) 631 21 54 
 
 
ÇAY TAPU MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS GELİŞİMİNE YÖNELİK TEDBİRLERİ
TASARLAMAK VE GELİŞTİRMEK
1- Kurum bünyesindeki personel sayısı, personel kalitesi ve performansları ideal durumdadır. Personelin başka müdüriyetlere geçici görevle görevlendirilmemeleri ve mevcut performanslarının muhafaza edilerek daha da geliştirilmesi, yeteneklerinin yönetime ve hizmete yansıtılması için gereken gayret gösterilecektir.
2- İş ve işlemlerin hızlı yürütülmesi, personel arasında düzenli bir iş bölümünün sağlanması, görev sorumlulukların yeniden tarif edilip yapılandırılması amacıyla düzenlenen “2016 yılı Personel Görev Dağılımı” ilgililere tebliğ edilmiştir.
3- Hizmet içi eğitim programı kapsamındaki konular personele bildirilmiş olup. Her personel kendi konusu dâhilindeki kanunları, genelgeleri ve konuya ait uygulamaları takip edecektir.
4- Mesai saatlerine riayet edilmesi hususunda gereken özen gösterilmektedir. Bundan sonrada mesai saatlerinin aksatılmaması sağlanacaktır.
5- Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde herkese eşit ve adaletli davranılması, iş ve işlemlerin hızlı yapılması, müracaat sahiplerine güler yüz gösterilerek kendilerine yardımcı olunması hususunda bu güne kadar yapılan uygulamalara aynı hassasiyetle devam edilecektir.
6-  Hiyerarşik kademe ve evrak döngüsü en aza indirilmiştir. Personelin tamamı her işi yapabilecek derecede kendisini yetiştirdiğinden, iş ve işlemler Tapu Müdürü tarafından hangi personele havale edilmiş ise başlangıcından sonuna kadar aynı personel tarafından yürütülerek sonuçlandırılmaktadır.
7-  Hangi işlemin nasıl ve ne kadar sürede yapılacağı ayrıntılı olarak düzenlenen görev ve çalışma talimatı ile personele bildirilmiştir.
8- Çalışma ortamındaki ziyaretlerin zaman israfına ve verim düşüklüğüne yol açmaması için en aza indirilmesi gerektiği personele tebliğ edilmiştir.
9-  Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından 2010 yılı içerisinde müdürlüğümüzün hizmet binasında tadilat çalışması yapılmış olup, Tapu Müdürlüklerindeki ideal çalışma ortamının “Salon ve banko sistemi” uygulamasına müdürlüğümüzde de geçilmiştir
10- Vatandaşların Müdürlüğümüze her türlü müracaatlarında, taleplerine uygun olarak “Standart Başvuru Formları” düzenlenmektedir. Tarafımızdan düzenlenen bu formlarda, başvuru tarihi ve saati, müracaat sahibinin talebi, adres ve telefonu, eksik belgeler, işlemin havale edildiği ilgili memur ve işlemin sonuçlandırıldığı saat gibi bilgiler bulunmaktadır. Standart Başvuru Formunun bir nüshası ilgilisine verilmektedir.
11-  İlgililerin taleplerini yerine getirebilmek için hangi belgelerin gerektiği ve hangi işlemin ne şekilde yapılacağı hususunda hazırlanan kılavuz belgeler, muhtarlıklara ve ilgili belediyelere dağıtılarak, halkın yoğun olduğu uygun yerlere takmaları istenilmiştir. Değişen durumlarda da aynı uygulama vatandaşlara iletilecektir.